home voor jou voor de leerkracht voor de ouder/verzorger over ons bestellen

Mijn bladerboek voor groep  4, 5 of 6

Hoe krijg je jonge kinderen aan het schrijven? Welke onderwerpen spreken kinderen aan? Wat inspireert? Wat daagt uit? Het Zweedse onderwijs staat erom bekend kindgericht te zijn. Op de Zweedse school worden kinderen uitgedaagd om hun eigen mening te geven. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het idee van mijn Bladerboek uit Zweden komt.

Door te werken met mijn bladerboek geeft u de kinderen de mogelijkheid om te oefenen met geschreven taal.  De opdrachten stimuleren om hun eigen gedachten op papier te zetten. 

In het Zweedse boek komen typisch Zweedse gebruiken en gewoontes aan bod zoals het midzomerfeest en wat te doen als je verdwaalt in het bos. Mijn bladerboek is aangepast aan de Nederlandse belevingssituatie. Wanneer er gebeurtenissen plaatsvinden die de leerlingen erg bezighouden, wordt hier op ingesprongen, zoals bij Kerst en Koninginnedag. Ook wordt de kinderen gevraagd na te denken over het milieu of over etiquetten.

De schrijfopdrachten in mijn bladerboek zijn ontworpen vanuit de kerndoelen voor schrijfonderwijs in Nederland.

Het boek bestaat uit 32 opdrachten, voor iedere week één. De opdrachten zijn ingedeeld per thema. Het boek telt zes thema’s te weten: natuur, Nederland, feest, dit ben ik, avontuur en regels. 

Het is aan de leerkracht om te zorgen dat de thema’s aansluiten op de jaarkalender, zodat de feestdagen aan bod komen op het juiste moment en sommige opdrachten passen in het seizoen. Het boek is te gebruiken naast iedere methode voor taal- en schrijfontwikkeling. 

De leerkracht geeft in het kader op de inhoudsopgave aan op welke datum een bepaalde opdracht ingeleverd dient te worden. Dit zorgt voor een verrassend effect. De leerling weet nog niet welke opdracht de volgende week gegeven wordt. 

De opdrachten bestaan uit een schrijf- en tekenopdracht. Er wordt soms gevraagd om bepaalde informatie op te zoeken in boeken, op internet of door een vraaggesprek. De tekeningen worden op de linkerpagina gemaakt en het tekstje komt onder de opdracht. 

Van de kinderen wordt verwacht dat ze leesbaar schrijven en een representatieve tekening maken. Minder belangrijk is dat de spelling en interpunctie juist is. Hier mogen de kinderen hulp van thuis bij vragen.